Правила за участие в кампанията „Спечели любимия си летен продукт от ARTHABeauty“

управление: гр. София, бул. „Самоковско шосе“ 2Л, ет. 2 офис 8, ЕИК 205766567

  1. Период на кампанията: 22.07.2022 – 8.8.2022 г.
  1. Територия на кампанията:

Кампанията „Спечели любимия си летен продукт от ARTHAbeauty“ се провежда във Facebook страницата на ARTHAbeauty и уебсайта на ARTHAbeauty : www.arthabeauty.bg

 

  1. Право на участие:

В кампанията има право да участва всяко физическо лице, което към дата на заявяване на желание за участие е навършило 18 години, с местоживеене и пребиваване на територията на Република България.

 

  1. Механизъм:

Участието в кампанията не е обвързано с покупка.

За да се включат в кампанията, участниците трябва да:

1/ Се регистрират, като попълнят формата за участие, намираща се на https://www.arthabeauty.bg/specheli-lubim-leten-produkt

2/ Са последвали страницата на АRTHAbeauty.bg https://www.facebook.com/arthabeauty.bg

3/ Посетят онлайн магазина на ARTHAbeauty: https://arthabeauty.bg/product-category/kozmetika-za-jeni/slance-i-ten/ или https://arthabeauty.bg/product-category/majka-kozmetika/slance-i-ten-muzhe/ и да изберат артикул, който биха искали да спечелят

4/ В коментар към Facebook поста на кампанията да споделят какво са избрали и защо;

  1. 5. Наградaта:

1 бр. артикул от онлайн магазина www.arthabeauty.bg от секцията https://arthabeauty.bg/product-category/kozmetika-za-jeni/slance-i-ten/ или https://arthabeauty.bg/product-category/majka-kozmetika/slance-i-ten-muzhe/

 

  1. 6. Обявяване на печелившите и получаване на наградите:

6.1 На 09.08.2022г. на случаен принцип ще се изтегли един печеливш. Името на победителя ще бъде обявено във фейсбук страницата на ARTHAbeauty – https://www.facebook.com/arthabeauty.bg

6.2 Организаторът ще уведоми печелившия чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адресите, с които са се регистрирали в играта.

6.3 Печелившият участник трябва да се свърже с Организатора в срок до седем работни дни, след получаване на имейла, с който е уведомен, че печели награда.

6.4 В случай, че печелившият не се свърже с Организатора в седем дневния срок, той губи правото да получи своята награда.

6.5 Печелившият получава избраната от него награда, а не паричната му равностойност.

 

  1. 7. Публичност и лични данни:

7.1 Включвайки се в кампанията, участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за изпращане на имейл уведомление за спечелване на награда или информационен бюлетин.

7.2 Участниците потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на адрес: [email protected]

7.3 За целите на кампанията Организаторът събира и обработва следните лични данни: име, фамилия и email.

7.4 С включването си в кампанията, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани във Facebook страницата на ArthaBeauty с цел посочване на лицето, като спечелило.

 

  1. 8. Други условия

8.1 Тази кампания не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook, и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

8.3 Организаторът запазва правото си да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците, което прецени за неуместно, като обиди или нарушаващо добрите нрави и морала.