Правила за участие в кампанията „Спечели два комплекта Kérastase“

  1. Организатор на кампанията: “„Артха Бюти ” EООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Самоковско шосе“ 2Л, ет. 2 офис 8, ЕИК 205766567
  2. Период на кампанията: 21.11.2022 – 8.12.2022 г.
  3. Територия на кампанията:

Кампанията „Спечели два комплекта Kérastase“ се провежда във Facebook страницата на ARTHAbeauty, Instagram профила на ARTHAbeuty и уебсайта на ARTHAbeauty : www.arthabeauty.bg

  1. Право на участие:

В кампанията има право да участва всяко физическо лице, което към дата на заявяване на желание за участие е навършило 18 години, с местоживеене и пребиваване на територията на Република България.

  1. Механизъм:

Участието в кампанията не е обвързано с покупка.

За да се включат в кампанията, участниците трябва да:

1/ Се регистрират, като попълнят формата за участие, намираща се на https://arthabeauty.bg/specheli-dva-komplekta-kerastase/ 

2/ Посетят онлайн магазина на ArthaBeauty: www.arthabeauty.bg и да изберат кой от двата комплекта, участващи в играта искат да спечелят 

https://arthabeauty.bg/produkt/podarachna-kutiya-grizha-protiv-kosopad-za-mazhe/ 

https://arthabeauty.bg/produkt/podarachna-kutiya-revitalizirastha-grizha/ 

3/ В коментар към Facebook поста на кампанията да споделят какво са избрали и защо; 

  1. Наградите:

1 бр. Комплект Подаръчна кутия грижа против косопад за мъже, Kérastase Set Genesis Homme

1 бр. Комплект Подаръчна кутия ревитализираща грижа, Kérastase Set Chronologiste

  1. Обявяване на печелившите и получаване на наградите:

7.1 На 09.12.2022 г.  на случаен принцип ще се изтеглят двама печеливши.

Имената на победителите в тегленето ще бъдат обявени във фейсбук страницата на ARTHAbeauty – https://www.facebook.com/arthabeauty.bg 

7.2 Организаторът ще уведоми печелившите чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адресите, с които са се регистрирали в играта.

7.3 Всеки печеливш участник трябва да се свърже с Организатора в срок до седем работни дни, след получаване на имейла, с който е уведомен, че печели награда.

7.4 В случай, че печелившият не се свърже с Организатора в седем дневния срок, той губи правото да получи своята награда.

7.5 Печелившите получават избраните от тях награди, а не паричната им равностойност.

7.6 Всеки от двамата изтеглени печеливши може да получи по един от двата комплекта, но не и двата едновременно. 

 

  1. Публичност и лични данни:

8.1 Включвайки се в кампанията, участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за изпращане на имейл уведомление за спечелване на награда или информационен бюлетин.

8.2 Участниците потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на адрес: [email protected]

8.3 За целите на кампанията Организаторът събира и обработва следните лични данни: име, фамилия и email. 

8.4 С включването си в кампанията, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани във Facebook страницата на АRTHAbeauty с цел посочване на лицето, като спечелило.

  1. Други условия

9.1 Тази кампания не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook, и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

9.3 Организаторът запазва правото си да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците, което прецени за неуместно, като обиди или нарушаващо добрите нрави и морала.