Правила за участие в кампанията „Спечели комплект за обновяване на дължините L’Oréal Professionnel Pro Longer”

  1. Организатор на кампанията: „Артха Бюти” EООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Самоковско шосе“ 2Л, ет. 2 офис 8, ЕИК 205766567
  2. Период на кампанията: 12.12.2022 – 02.01.2023 г.
  3. Територия на кампанията:

Кампанията „Спечели комплект за обновяване на дължините Loreal Professionnel Pro Longer“ се провежда във Facebook страницата на ARTHAbeauty и уебсайта на ARTHAbeauty : www.arthabeauty.bg

  1. Право на участие:

В кампанията има право да участва всяко физическо лице, което към дата на заявяване на желание за участие е навършило 18 години, с местоживеене и пребиваване на територията на Република България.

  1. Механизъм:

Участието в кампанията не е обвързано с покупка.

За да се включат в кампанията, участниците трябва да:

a/ се регистрират, като попълнят формата за участие, намираща се на https://arthabeauty.bg/specheli-komplekt-loreal-pro-longer/ 

б/ да последват страницата на АRTHAbeauty във Facebook https://www.facebook.com/arthabeauty.bg/

в/ да отбележат в коментар под поста на играта двама приятели, които биха се включили и държат на здравата и красива коса

  1. Наградите:

1 бр. Комплект за обновяване на дължините L’Oréal Professionnel Pro Longer

  1. Обявяване на печелившите и получаване на наградите:

7.1 На 03.01.2023 г.  на случаен принцип ще се изтегли печелившият.

Имената на победителят в тегленето ще бъдат обявени във фейсбук страницата на ARTHAbeauty – https://www.facebook.com/arthabeauty.bg 

7.2 Организаторът ще уведоми печелившият чрез имейл, който ще бъде изпратен до имейл адресът, с който се е регистрирал в играта.

7.3 Печелившият участник трябва да се свърже с Организатора в срок до седем работни дни, след получаване на имейла, с който е уведомен, че печели награда.

7.4 В случай, че печелившият не се свърже с Организатора в седем дневния срок, той губи правото да получи своята награда.

  1. Публичност и лични данни:

8.1 Включвайки се в кампанията, участниците предоставят изричното си съгласие Организаторът да обработва предоставените от тях лични данни за изпращане на имейл уведомление за спечелване на награда или информационен бюлетин.

8.2 Участниците потвърждават, че са запознати с: целта и средствата на обработка на личните им данни; доброволния характер на предоставянето на данните; правото на достъп и на коригиране на събраните данни; правото им да оттеглят съгласието си по всяко време; правото им да поискат личните ми данни да бъдат изтрити; и с всички останали права, с които разполагат по силата на приложимата нормативна уредба. Участниците могат да упражнят правата си съгласно предходното изречение, като изпратят писмено искане до Организатора на адрес: [email protected]

8.3 За целите на кампанията Организаторът събира и обработва следните лични данни: име, фамилия и email. 

8.4 С включването си в кампанията, всеки участник приема имената му да бъдат публикувани във Facebook страницата на АRTHAbeauty с цел посочване на лицето, като спечелило.

  1. Други условия

9.1 Тази кампания не се спонсорира, възлага или осъществява по какъвто и да е било начин от Facebook, и не следва да се свързва с Facebook. С включването си в нея участниците предоставят информация на Организатора, а не на Facebook.

9.3 Организаторът запазва правото си да премахва всякакво съдържание, генерирано от участниците, което прецени за неуместно, като обиди или нарушаващо добрите нрави и морала.