Често Задавани Въпроси

Пон-пет от 9 до 19ч

Поръчките се приемат на сайта 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивните дни и в дните на официалните празници. За да се генерира поръчка през сайта, не е задължително регистрирането на потребителски профил.
-можете да направите поръчка през сайта, като използвате бутона "количка“
При завършване на поръчката, потребителят има възможност да прегледа продуктите, които е решил да закупи, техните цени и крайната сума за плащане, както и да се възползва от допълнително намаление, ако разполага с ваучер за отстъпка или друг промоционален код, както и списък с подаръци ,ако има подобна активност.
Потребителят може да завърши поръчката с вече регистриран потребителски профил, да регистрира нов профил или само да попълни телефон за бърза поръчка , както и да избере начина на плащане.
След финализирането на поръчката и изпращане на заявката Ви, на посочения e-mail ще бъде изпратено потвърждение със записа на въведената информация. Ако сте използвали опцията „бърза поръчка“, наш сътрудник ще Ви позвъни за вземанена на свички останали даннии ,нужни за извършване на поръчката Ви.

Всички цени, включително промоционалните цени са валидни до момента, в който бъдат променени от ArthaBeauty или съответния производител или продуктът бъде изтеглен от продажба или изчерпан.
Отстъпки не могат да бъдат комбинирани и добавяни.
Цените на предлаганите стоки са тези, посочени на уебсайта на „ARTHABEAUTY.BG” към момента на извършване на поръчка.
Цените на стоките включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
„ARTHABEAUTY.BG” може да предоставя отстъпки за стоките, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „ARTHABEAUTY.BG” Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката.
Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
1. Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност- в този случай ние ще установим контакт с Вас в най-кратък срок.
2. Не е извършено плащане (забавяне на плащането) от страна на потребителя, ако е избрал плащане с карта.
3. Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка.
4. Липса на актуален телефон за контакт с потребителя.
5. Технически проблем
При възникване на проблеми с доставката по наша вина всички допълнителни разходи по изпращане или приемане на стоките са за сметка на „ARTHABEAUTY.BG”. Във всички останали случаи последващо изпращане на пратката ще бъде за сметка на потребителя.
Когато Потребителят връща стока с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.

Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности.
1. Плащане с наложен платеж: при получаване на стоката плащате дължимата сума на куриера.
Тук са налични две възможности:
- плащане в брой сумата за наложения платеж на куриера
- плащане с банкова карта - можете да заплатите сумата за наложения платеж с Вашата кредитна/дебитна карта директно на куриера - всеки куриер на ЕКОНТ и всички техни офиси, притежават мобилен терминал, чрез който се извършват плащания с банкови карти.
2. Плащане чрез виртуален POS терминал (с карта): За да се извърши плащане чрез използването на банкова карта, трябва да са налице следните условия:
- банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на транзакции чрез картата в интернет;
При плащане чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна):
- ще се отвори платежна страница на обслужващата Дружеството банка („Борика“ АД);
- на платежната страница Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането:
- Транзакционната валута при плащане с платежна карта е български лев (лв).
Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
„ARTHABEAUTY” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „ARTHABEAUTY”.

Потребителят има право да се откаже от поръчката си /договора/, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от Потребителя или от трето лице, от името на Потребителя.
За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено „ARTHABEAUTY.BG” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира стоките, които желае да върне, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка и доставка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката, данни на лицето, приело доставката, и дата на доставката.
„ ARTHABEAUTY.BG“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора. За упражняване правото на отказ „ ARTHABEAUTY.BG“ предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи „ ARTHABEAUTY.BG“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
- за гости
- за регистрирани потребители
В съответствие с разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП, потребителят е длъжен да съхранява получените стоки, тяхното качество и безопасност до момента на тяхното връщане при www.arthabeauty.bg. във вида, в който са били получени.
Потребителят е длъжен да върне стоките за своя сметка задължително заедно с касовата бележка и фактурата, като ги предаде на „ ARTHABEAUTY.BG“ или на упълномощено от „ ARTHABEAUTY.BG“ лице, в срок от 60 дни от датата, на която Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора.
При връщане стоката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид(напр. разкъсана опаковка, целуфан, премахнати етикети, липсващи части и др.) и да е придружена с всички съпътстващи я документи - касова бележка и/или фактура, гаранционна карта, упътвания за употреба и др.
„ ARTHABEAUTY.BG“ има право по изключителна своя преценка да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не бъде представено доказателство, че е стоките са изпратени обратно, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано.
В случай че Потребителят не изпълни задължението си за връщане на стоката в посочения по-горе срок, без да уведоми „ ARTHABEAUTY.BG“ за евентуално забавянето и без да предостави уважителна причина за същото, се счита, че той е оттеглил изявлението си за упражняване на отказ от договора.
Когато във връзка с изпълнението по договора „ ARTHABEAUTY.BG“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „ ARTHABEAUTY.BG“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.
Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са:
1. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания
2. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани и/или изпробвани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето
„ ARTHABEAUTY.BG“ възстановява на Потребителя заплатената от него цена за върнатите стоки.
Транспортните разходи по връщане на стоката от клиента към www.arthabeauty.bg са за сметка на Потребителя, чрез куриерска фирма ЕКОНТ.
Когато получената от Потребител стока не съответства на характеристиките, посочени в страницата на онлайн магазина, не е използвана от потребителя по никакъв начин и е с не нарушена външна фабрична опаковка, разходите по връщането на стоката са за сметка на www.arthabeauty.bg. В този случай клиентът задължително трябва да изпрати стоката обратно към нас, чрез куриерска фирма ЕКОНТ, като посочи за получател фирма АРТХА БЮТИ ООД, по договор.

„ ARTHABEAUTY.BG“ възстановява в пълен размер заплатената от потребителя стойност на върнатата стока не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ по чл. 55 от ЗЗП.

Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на стоката с договореното/поръчаното, когато след доставката, са открити несъответствия с договора за продажба.
„ ARTHABEAUTY.BG“ не носи отговорност за разлика в цветовете, която се дължи на естествените различния при възпроизвеждането на цветовете от различните модели монитори.
Всички стоки, които подлежат на гаранционно обслужване, са придружени от необходимите документи с информация за гаранционния срок (съгласно българското законодателство), условията и мястото на гаранционното обслужване.
Потребителят не може да оспори съответствието на потребителската стока с договора за продажбата ѝ, когато при сключването на договора е знаел или не е могъл да не знае за несъответствието.
Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил гаранция на стоката.
Когато удовлетворяването на рекламацията се извършва чрез замяна на стоката с друга, съответстваща на договореното, „ ARTHABEAUTY.BG“ запазва на потребителя първоначалните гаранционни условия.
При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното или за отбив от цената. Рекламацията се подава писмено чрез посочения имейл или по поща, подадена до адреса на дружеството. „
Клиентът следва да предостави ясна, пълна и недвусмислена информация за възникналия казус в писмена форма и в законово установения срок за предявяване на рекламация на електронен адрес: [email protected].
При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт. За да бъде казусът разрешен във възможно най-кратък срок, желателно е да приложите и снимков материал(само ако казусът касае конкретен/ни продукт/и). След като казусът бъде разгледан и обработен, ще получите писмен отговор на имейл адреса, от който е предявена рекламацията (Arthabeauty.bg не носи отговорност при евентуални проблеми независещи от нас за получаването на съобщението в законово установения срок).
При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка или фактура за покупката; както и протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на стоката с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Срокът спира да тече през времето, необходимо за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
Когато „ ARTHABEAUTY.BG“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.
„ ARTHABEAUTY.BG“ при основателна рекламация привежда стоката в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от Потребителя.
Ако стоката не е поправена и след изтичането на срока описан по-горе , Потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114 от ЗЗП.
Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за Потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й и не понася значителни неудобства.

„ ARTHABEAUTY.BG“ има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и/или общоприетите нравствени норми.
Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „ ARTHABEAUTY.BG“ или прекратяване поддържането на уебсайта му.
Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail).

Доставката на поръчаните стоки се осъществява чрез куриерска фирма ЕКОНТ до посочен от Потребителя офис или адрес за доставка на територията на Република България. Преди изпращане на поръчаната стока, „ ARTHABEAUTY.BG“ има право да се свърже с Потребителя на посочения от него телефон, с цел уточняване на детайли за поръчката и/или доставката.
Цената на куриерската услуга на стойност от 4лв се заплаща от клиента на поръчки до 79лв,над тази сума ,доставката е безплатна.
„ ARTHABEAUTY.BG“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато Потребителят е посочил неверни, непълни и/или неточни лични данни, включително, когато е посочил непълен, неточен или фиктивен адрес или телефон.
Доставката се извършва в срок от 2 дни
Потребителят е длъжен да прегледа стоката в момента на доставката ѝ в присъствието на куриера и да уведоми незабавно при установени несъответствия, липси и повреди. Ако Потребителят не стори това, се приема, че доставката е приета без възражения.